0 – posuvnik

1 – stránkování vpravo dole

2 – plný výpis s popisem

3 – plný výpis bez popisu

4 – plný výpis jemější překrytí při najetí

5 – na výšku

6 – zpět na šířku kulaté rohy

7 – bílý rámec

8 – elipsa